تبلیغات
تیم فوتبال و فوتسال دارالقران - توپ های غیر استاندارد بلای جان بازیکنان مهربان ...سرپرست و مربی به فکر باشند

تیم فوتبال و فوتسال دارالقران

همدلی ، اتحاد و اخلاق شعار تیم ماست

درباره وبلاگ


این وبلاگ به منظور شناسایی هرچه بهتر تیم دارالقران ساخته شده است. منتظر نظرات شما هستیم.
دارالقران وار اوسون ایستمین کور اولسون

آمار سایت

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد

توپ های غیر استاندارد بلای جان بازیکنان مهربان ...سرپرست و مربی به فکر باشند

استاندارد «توپ‌های ورزشی – توپ فوتسال – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» كه توسط كمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده و در چهلمین جلسه كمیته ملی استاندارد چرم، پوست و پایپوش مورخ 22/12/84 مورد تائید قرار گرفته است. اینك به استناد بند یك ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده كرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امكان بین این استاندارد و استاندارد ملی كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. منبع و مأخذی كه برای تهیه این استاندارد به كار رفته به شرح زیر است:

1- FIFA – Test Criteria – Indoor Footballs

توپ‌های ورزشی – توپ فوتسال - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

1. هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری و روش‌های آزمون توپ فوتسال است.

 

استاندارد توپ فوتسال

2. دامنه كاربرد

2-1 این استاندارد شامل ویژگی‌های توپ فوتسالی است كه رویه آن معمولا از جنس چرم طبیعی یا مصنوعی و یا دیگر مواد مشابه مناسبی است كه ویژگی‌های آن مطابق با جدول یك این استاندارد ملی باشد و در بازی‌های فوتبال داخل سالن كاربرد دارد.

یادآوری: چنانچه رویه توپ از جنس چرم طبیعی باشد چرم مورد استفاده باید دارای گواهی بهداشت و سلامت از مراجع ذیصلاح كشور باشد.

2-2 این استاندارد برای توپ‌های آماده عرضه به بازار كاربرد دارد.

3. اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و / یا واژه‌ها با تعاریف زیر به كار می رود:

3-1 توپ فوتسال

منظور توپی است كه در بازی‌های فوتبال داخل سالن استفاده می شود.

3-2 تویی (وسی)

تویی از تركیبات لاستیك طبیعی یا مصنوعی به انضمام دیگر مواد شیمیایی ساخته می شود تا خواص فیزیكی و كاربردی لازم (طبق جدول یك) را به توپ بدهد.

3-3 قطعه عبور هوا

قطعه لاستیكی است كه شامل قسمت نرینگی و مادگی بوده، به تویی چسبیده و هوا از طریق آن به داخل توپ تزریق می شود.

3-4 بهر

مجموعه ای از توپ‌ها كه تحت شرایط تولیدی نسبتا یكسان، در یك مرحله یا نوبت و در مدت زمان معین تولید شده اند را بهر می گویند.

4. روش ساخت

توپ فوتسال می تواند به روش ماشینی، دست دوز یا هر روش دیگری تولید شود و باید دارای ویژگی‌های مندرج در جدول یك باشد.

5. ویژگی‌ها

5-1 ویژگی‌های ظاهری

توپ‌های تولید شده و آماده عرضه به بازار، باید دارای ویژگی‌های ظاهری ذیل باشند:

5-1-1 قطعات رویه مورد استفاده باید دارای ابعاد یكسان باشند به نحوی كه قابلیت قرار گرفتن به صورت منظم را دارا بوده و در كنار یكدیگر مماس باشند.

5-1-2 مناسب بودن قطعه عبور هوا از نظر نحوه اتصال آن

5-1-3 بیرون زده نبودن چسب مصرفی جهت چسباندن قطعات رویه

5-1-4 عاری بودن از هرگونه آثار سوختگی، لكه، جمع شدگی قطعات رویه و عیب رنگی و چاپی

5-2 ویژگی‌های فیزیكی

ویژگی‌های فیزیكی توپ فوتسال باید با جداول یك مطابقت داشته باشد.

جدول 1- ویژگی‌های توپ فوتسال

ردیف ویژگی بازی‌های مسابقه‌ای فوتسال بازی‌های تمرینی فوتسال

1 وزن (گرم) 430-410 440-400

2 محیط(سانتیمتر) 5/63-5/62 64-62

3 میزان جهندگی(سانتیمتر) 65-55 65-50

4 درصد انحراف از کروی بودن (%CV) حداکثر5/1 حداکثر2

5 درصد کاهش فشار حداکثر20

6 درجه انحراف از خط سیر مستقیم (به درجه) حداکثر5

7 دوام توپ:

الف: افزایش در محیط (به سانتیمتر)

ب:درصدانحراف ازکروی بودن

پ:تغییر فشار (به بار)

ت:وضعیت ظاهری

حداکثر1

حداکثر5/1

حداکثر1/0

بخیه، درز و روزنه هوا و سطح توپ سالم باشد.

حداکثر1

حداکثر5/1

حداکثر1/0

بخیه، درز و روزنه هوا و سطح توپ سالم باشد.

یادآوری: آزمون دوام برای کلیه توپهای تمرینی پس از 1500 ضربه و برای توپهای مسابقه‌ای پس از 2000 ضربه انجام می شود.

9. نشانه گذاری

9-1 هر توپ فوتسال باید دارای آگاهی‌های زیر باشد:

9-1-1 روی توپ فوتسال باید عنوان فوتسال FUTSALیا به اختصار حرف FS به صورت ثابت و پاك نشدنی نوشته شود.

9-1-2 نام كارخانه سازنده و نشانه تجاری آن

9-1-3 عبارت (ساخت ایران)

9-1-4 ذكر جنس رویه

9-1-5 میزان فشار باد مجاز توپ

9-1-6 سری ساخت یا تاریخ تولید (به ماه و سال)

9-1-7 علاوه بر موارد ذكر شده، سایر مواردی كه به آگاهی مصرف كننده كمك می كند را می توان به صورت شرح كتبی در داخل بسته بندی توپ قراردادمانند روش مناسب باد زدن، نگهداری، نوع سوزن مصرفی و...

9-1-8 نوع توپ از نظر مصرف (مسابقه ای و تمرینی)، اگر مسابقه ای باشد بعد از كد به صورت حرف M و اگر تمرینی باشد حرف P بر روی توپ مشخص می گردد.

9-2 نشانه گذاری بر روی كارتن باید به صورت زیر باشد:

9-2-1 تعداد كل توپ

9-2-2 نام و نوع توپ

9-2-3 نام و نشانی كارخانه سازنده و یا علامت تجاری آن

9-2-4 عبارت (ساخت ایران)


?